Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Koncepcje społeczno-gospodarcze i polityczne Stanisława Mikołajczyka (1901–1966)

Spis Treści - Table of Contents

Koncepcje społeczno-gospodarcze i polityczne Stanisława Mikołajczyka (1901–1966), Stanisław Stępka, Warszawa 2021, str. 134

ISBN 978-83-64614-63-7

Cena brutto: 52,50

 

W lipcu 2021 roku minęło sto dwadzieścia lat, gdy z dala od Ojczyzny urodził się Stanisław Mikołajczyk, polityk, mąż stanu i przywódca ruchu ludowego. Odegrał on ważną rolę w dziejach Polski ubiegłego wieku. Była to kariera polityczna tyle szybka, co mozolnie budowana przez – znaną Wielkopolanom – „pracę u podstaw”. Mikołajczyk pokonywał jej szczeble w pracy na niwie społecznej, gospodarczej i politycznej. W swojej działalności umiejętnie łączył te trzy obszary zainteresowań. Problematyką społeczno-gospodarczą zajmował się najintensywniej w okresie międzywojennym, wtedy, gdy Polska była niepodległa, a on sam – jako rolnik – prowadził własne gospodarstwo. W latach 30. ubiegłego wieku był już jedną z czołowych postaci w Stronnictwie Ludowym, by w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu zdecydowanie skoncentrować się na działalności politycznej. Był to czas, gdy szybko stał się postacią z pierwszych stron gazet emigracyjnego i krajowego życia politycznego. Pisząc o Mikołajczyku, należy też brać pod uwagę specyfikę ówczesnego ruchu ludowego i rolę, jaką w nim odgrywali jego przywódcy. Czynnik ten pozwoli lepiej – jak sądzę – uwydatnić przemiany w poglądach i pozycjach zajmowanych przez Mikołajczyka, nie tracąc jednocześnie z pola widzenia homogeniczności jego osobowości jako polityka i męża stanu. (...)

 

                                                                                                                                        - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.