Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Szkoła przestrzenią kształtowania postaw patriotycznych Teoria i praktyka

Spis Treści - Table of Contents

Szkoła przestrzenią kształtowania postaw patriotycznych Teoria i praktyka, M. Milewska, J. Załęczny (red.), Warszawa 2021, str. 146

ISBN 978-83-64614-61-3

Cena brutto: 52,50

 

O roli szkoły w wychowywaniu patriotycznym młodego pokolenia historycy edukacji dyskutują z równym zapałem, co teoretycy wychowania, nauczyciele, reformatorzy programów szkolnych. Wszyscy są głęboko przekonani, że instytucja ta zawsze miała wpływ na kolejne pokolenia Polaków, przygotowywała ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a przede wszystkim uczyła odpowiedzialności za losy ojczyzny. Nie inaczej jest w świecie współczesnym.
Na przestrzeni dziejów zmieniały się formy zachowań określane mianem postaw patriotycznych. Innych dowodów zaangażowania oczekiwano od młodego pokolenia w okresie zaborów czy podczas I albo II wojny światowej, inaczej postrzegano patriotyzm w okresie pokoju. Szkoła zawsze jednak starała się wychodzić naprzeciw społecznym oczekiwaniom i kształtować patriotyczne postawy uczniów. (...)

 

                                                                                                                                   - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.