Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Edukacyjna rola turystyki kulinarnej

Spis Treści - Table of Contents

Edukacyjna rola turystyki kulinarnej, P. Dominik (red.), Warszawa 2021, str. 222

ISBN 978-83-64614-59-0
ISBN 978-83-63469-29-0

Cena brutto: 52,50

 

Przekazując Czytelnikom niniejsze opracowanie, autorzy wyrażają nadzieję, że poruszają istotną tematykę nie tylko z punktu widzenia turystyki czy nauki o kulinariach, ale również, a może przede wszystkim, kulturoznawstwa, socjologii, marketingu usług, a zwłaszcza edukacji. Opracowanie poświęcone jest edukacyjnej roli turystyki kulinarnej w rozwoju regionalnym. Wśród zawartych zagadnień znalazły się tematy poświęcone zarówno naukowemu wymiarowi turystyki kulinarnej i tematów jej pokrewnych, jak również sprawozdania z praktycznej realizacji projektów poświęconych edukacyjnym aspektom turystyki kulinarnej.

 

                                                                                                                              - z Przedmowy

Dodaj do koszyka

Comments are closed.