Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Przemysł spotkań. Wiedza, produkt, motywacja

Przemysł spotkań. Wiedza, produkt, motywacja, Krzysztof Celuch, Warszawa 2014, ss. 252

ISBN 978-83-64614-03-3, nakład wyczerpany

Publikacja jest wynikiem obserwacji dynamicznie zmieniającego się rynku, na którym podmioty związane z organizacją spotkań odgrywają od 25 lat coraz istotniejszą rolę. W sześciu rozdziałach zaprezentowano przemiany polskiej branży, jej historię, charakterystykę funkcjonowania oraz nową systematyzację i model współpracy podmiotów.

Autor wybiega w przyszłość ukazując dwa nurty, którymi należałoby się zająć przy planowaniu rozwoju polskiego przemysłu spotkań przez najbliższą dekadę. Jednym z nich jest nurt akademicki, w którym poruszono aspekty dotyczące stworzenia rachunku satelitarnego dla przemysłu spotkań, dzięki czemu zostanie ukazana wartość ekonomiczna przemysłu spotkań w długim okresie. Ponadto przedstawiono łańcuch wartości przemysłu spotkań oraz zależności występujące między poszczególnymi podmiotami. Opisano proces organizacji spotkań uwzględniając partnerów oraz rodzaje aktywności.

Publikacja jest próbą podsumowania działalności polskiego przemysłu spotkań, a zarazem narzędziem wskazującym dalsze kroki w jego umacnianiu, zarówno na szczeblu podstawowym, jak i wśród osób zajmujących się tą branżą profesjonalnie. Celem pracy jest ukazanie istoty przemysłu spotkań na polskim rynku, a poprzez analizę jakościową, m.in. produktów, czyli spotkań zorganizowanych przez polskie firmy, autor pragnie pokazać profesjonalizm i wartość ekonomiczną tego sektora gospodarki.

                                                                                               ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.