Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Zmiany instytucjonalne i regulacyjne w handlu i finansach międzynarodowych

Spis Treści - Table of Contents

Zmiany instytucjonalne i regulacyjne w handlu i finansach międzynarodowych, Ewa Kaliszuk, Michał Kruszka, Bartłomiej E. Nowak, Agnieszka Kłos, Warszawa 2015, ss. 178

ISBN 978-83-64614-14-9

Cena brutto: 52,50

Globalny kryzys finansowy i gospodarczy stworzył natychmiastowe zapotrzebowanie na instytucjonalną i regulacyjną adaptację aktorów decydujących o systemowym kształcie międzynarodowej współpracy gospodarczej. Zarówno handel, jak i finanse międzynarodowe, wyglądają dziś w znacząco inny sposób, niż było to przed rokiem 2008. Zadaniem niniejszej publikacji jest analiza zmian, które dokonały się w tych obszarach w ostatnich latach, a także próba odpowiedzi na pytania dotyczące ich dalszego kierunku.

 

                                                                                                   – ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.