Society and Politics

Lista recenzentów

List of Reviewers

List of Reviewers 2021:

 • dr hab. Ryszard Balicki, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Adam Bartnicki Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Halina Bejger, PWSZ Chełm
 • dr Bogusław Bębenek, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • dr Jan Beliczyński Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab.  Agnieszka Bitkowska, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Mirosław Bojańczyk, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • dr Iwona Czarnecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • dr hab. Jerzy Gieorgica, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • prof. dr hab. Piotr Grajewski, Uniwersytet Gdański
 • dr Zbigniew Gromek, Uniwersytet Warszawski
 • dr Żaklina Jabłońska, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marcin Jacoby, SWPS w Warszawie
 • dr Ewa Jaźwińska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Jeziorny, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Dariusz Juruś, Uniwersytet Jagielloński
 • ks. dr hab. Krzysztof Kietliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Klimiuk, IPSS
 • dr hab. Wojciech Kostecki, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • prof. dr hab. Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Agnieszka Legucka, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • dr Paweł Lenio, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Oleg Leszczak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Sławomir Łodziński, Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Łukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Wojciech Łysek, Polska Akademia Nauk
 • dr Michał Łyszczarz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Stefan Marcinkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Maciej Meyer, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Mikołajczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Nocoń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Marian Noga, Wyższa Szkoła Handlowa
 • prof. dr hab. Stanisław Obirek, Uniwersytet Warszawski
 • dr Sabina Olszyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Karolina Podgórska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Rafał Prostak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Rokicka-Broniatowska, Szkoła Główna Handlowa
 • dr Krystyna Serafin, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Martyna Seroka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Adrian Siadkowski, Akademia WSB Dąbrowie Górniczej
 • dr Radosław Sierocki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Marcin Skinder, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • dr hab. Dominik Smyrgała, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr Anna Solarz, Uniwersytet Warszawski
 • ks. dr hab. Sławomir Stasiak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Ryszard Stefański, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr hab. Marta Szymańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Monika Trojanowska-Strzemboszewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • dr Magdalena Wieczorkowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • dr Radosław Wiśniewski, COS SG Koszalin
 • dr Anna Wrona, Urząd ds. Cudzoziemców w Warszawie
 • prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marta Ziółkowska, Szkoła Główna Handlowa


List of Reviewers 2020:

 • dr hab. Andrzej Aksamitowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Adam R. Bartnicki (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Piotr Chrobak (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. Tadeusz Bartoś (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • prof. Daniel Boćkowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr Przemysław P. Damski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)   
 • dr hab. Łukasz Dominiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Włodzimierz Fehler (Uniwersytet Humanistyczno=Przyrodniczy  w Siedlcach)
 • dr Magdalena El Ghamari (Collegium Civitas)
 • dr hab. Jerzy P. Gieorgica (Uniwersytet Humanistyczno=Przyrodniczy  w Siedlcach)
 • dr Anna Grzywacz(Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • dr Krzysztof Kandefer (Wyzsza Szkoła Bankowa)
 • prof. Zbigniew Kiełmiński (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Wawrzyniec Konarski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • dr Karol Kujawa (Akademia WSB)
 • prof. Agnieszka Legucka (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • dr Juliusz Michał Maliszewski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)             
 • dr Stefan Marcinkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. Ryszard Michalski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • dr Maciej Onasz (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. Longin Pastusiak (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • dr hab. Maciej Raś (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Radosław Sierocki (Uniwersytet Warmińsko- Mazurski)
 • dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. Agata Włodkowska- Bagan (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • dr hab. inż. Jerzy Zawisza (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Filia w Warszawie) 
 • dr Krzysztof Zdulski (Uniwersytet Łódzki)

List of Reviewers 2019:

 • dr hab. Andrzej Aksamitowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Adam Bartnicki (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Tadeusz Bartoś (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku) 
 • dr hab. Konrad Bobiatyński (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Piotr Chrobak (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Barbara Cieślińska (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr. hab. inż. Tadeusz Compa (Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie)
 • dr Marek Cupryjak (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Łukasz Dominiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Ireneusz Teodor Dziubek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
 • dr hab. Janusz Falecki (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • dr Michał Norbert Faszcza (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Włodzimierz Fehler (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr Andrzej Gładysz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr hab. Marek Ilnicki (badacz niezależny)
 • dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr. hab. Tadeusz Klementewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Zbigniew Kiełmiński (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • prof. dr hab. Adam Koseski (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr hab. Agnieszka Legucka (Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych)
 • dr hab. Zbigniew Leszczyński (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Zbigniew Lewicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Paweł Lubiewski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 • dr hab. Kinga Machowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr Jan Muś (Instytut Europy Środkowej w Lublinie)
 • dr hab. Tomasz Nałęcz (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku) 
 • dr hab. Andrzej Nawrocki (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Inetta Nowosad (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr Maciej Onasz (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Stefan Opara (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • prof. dr hab. Longin Pastusiak (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • dr Marta Petrykowska (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Renata Podgórzańska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Małgorzata Podolak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Jakub Polit (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr hab. Maciej Jerzy Raś (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Zbigniew Romek (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku) 
 • dr hab. Tomasz Skrzyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • dr Jacenty Siewierski (badacz niezależny)
 • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Tomasz Słomka (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Wojciech Sokół (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Piotr Solarz (Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie)
 • dr hab. Stanisław Stępka (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr Jarosław Struniawski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 • prof. dr hab. Józef Styk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Maria Ewa Szatlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr hab. Anna Śliz (Uniwersytet Opolski)
 • dr hab. Józef Tymanowski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Henryk Walczak (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Dariusz Wojakowski (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Jarosław Wołkonowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. inż. Jerzy Zawisza (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Filia w Warszawie) 
 • dr hab. Jacek Zieliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr. hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 

List of Reviewers 2018:

 

 • dr hab. Andrzej Aksamitowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Bogusław Bębenek (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr Paweł Ciszek (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 • dr Marek Cupryjak (Uniwersytet Szczeciński)  dr hab. Ireneusz T. Dziubek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
 • dr hab. Włodzimierz Fehler (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr Anna Garczewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr hab. Marek Ilnicki (badacz niezależny)
 • dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 
 • dr hab. Marcin Jurgilewicz (Politechnika Rzeszowska)
 • dr hab. Zbigniew Kiełmiński (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • prof. dr hab. Adam Koseski (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku) 
 • dr Monika Kostaszuk-Romanowska (Uniwersytet w Białymstoku) 
 • dr hab. Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr. hab. Dariusz Kozerawski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Zbigniew Leszczyński (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr Paweł Lubiewski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 • dr Olga Letka-Spychała (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Kinga Machowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr Norbert Malec (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. Tomasz Nałęcz (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Andrzej Nawrocki (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Izabela Oleksiewicz (Politechnika Rzeszowska)
 • prof. dr hab. Stefan Opara (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • prof. dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski (Politechnika Białostocka)
 • dr hab. Zbigniew Romek (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku) 
 • dr hab. Tomasz Skrzyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • dr hab. Tomasz Słomka (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Stanisław Stępka (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr Jarosław Struniawski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 • dr hab. Józef Tymanowski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Jarosław Wołkonowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. inż. Jerzy Zawisza (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Filia w Warszawie)
 • dr hab. Jacek Zieliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

 

List of Reviewers 2017:

 

 • dr hab. Andrzej Aksamitowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Krystyna M. Błeszyńska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr Marek Cupryjak (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Jarosław Cymerski (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Stanisław Faliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr Michał Norbert Faszcza (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie) 
 • dr Agata Furgała (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa) 
 • dr Anna Garczewska (Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa/Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr hab. Zbigniew Leszczyński (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski (Uniwersytet Szczeciński) 
 • dr hab. Liudmyla Krywaczuk (Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia)
 • dr hab. Tomasz Nałęcz (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku) 
 • dr hab. Ewa Marciniak (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Stefan Opara (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku) dr Jan Pałgan (Szczecińska Szkoła Wyższa Balticum) 
 • dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku) 
 • dr hab. Zbigniew Romek (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku) 
 • dr hab. Tomasz Słomka (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Stanisław Stępka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Zenon Trejnis (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
 • prof. dr hab. Lech W. Zacher (Uniwersytet Leona Koźmińskiego w Warszawie) 
 • dr hab. Hanna Żuraw (Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)

 

 

List from 2016 is available at the following links:

http://www.pismosip.ah.edu.pl/administration/Listarecenzentow2016r..pdf

 

Comments are closed.