A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Info

Zapraszam studentów i doktorantów do zamieszczania publikacji w Studenckich Internetowych Zeszytach Naukowych AFiB Vistula „A VISTA”. W zeszytach będą zamieszczane teksty w języku polskim i angielskim, w formie artykułów naukowych, raportów z badań, referatów, esejów, fragmentów prac dyplomowych i doktorskich, recenzji opracowań naukowych, sprawozdań z konferencji naukowych oraz wywiadów z ludźmi nauki. „A VISTA” są czasopismem o charakterze wielodyscyplinarnym, obejmującym problematykę związaną ze wszystkimi kierunkami kształcenia w AFiB Vistula (ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, turystyka i rekreacja, stosunki międzynarodowe, socjologia, filologia angielska, informatyka). Czasopismo jest otwarte także dla studentów i doktorantów z innych uczelni.

Teksty (zredagowane zgodnie ze standardami przedstawionymi na stronie Uczelni w dokumencie:  http://www.i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/2/autorow ) proszę przesyłać na adres m.wieteska@vistula.edu.pl, z informacją w tytule korespondencji: „A VISTA”.  Uwaga! Publikujemy teksty o objętości nie przekraczającej 20 000 znaków (pół arkusza wydawniczego), 12-15 stron (łącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, przypisami i bibliografią).

Zachęcam wykładowców do zgłaszania wysoko ocenionych prac studentów i doktorantów (np. prac zaliczeniowych, referatów, esejów, fragmentów prac promocyjnych).

 W imieniu Kolegium Redakcyjnego Studenckich Internetowych Zeszytów Naukowych „A VISTA” – Maria Gasińska prorektor ds. studenckich AFiB Vistula

 

 

Comments are closed.