A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Rada Programowa

   • prof. dr hab. Ludwik Czaja
   • prof. dr Mahmut Doğru (Bitlis Eren Üniversitesi, Turcja)
   • prof. Naim Kapucu (University of Central Florida, USA)
   • prof. dr hab. Juliusz Kotyński
   • prof. Dragan Loncar (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
   • prof. Mehmet Orhan (Fatih University, Turcja)
   • prof. dr hab. Longin Pastusiak
   • dr hab. Leszek Butowski
   • dr hab. Andrzej Dorosz
   • dr hab. Jan Fazlagić
   • dr hab. J. Paweł Gieorgica
   • dr hab. Ryszard Michalski
   • dr hab. Krzysztof Rybiński
   • dr Włodzimierz Cimoszewicz
   • dr Roman Dorczak
   • dr Maria Gasińska
   • dr Krzysztof Kandefer
   • dr inż. Barbara Karlikowska
   • dr Marek Kulczycki 
   • Raymond Ogums PhD (Investment Operations, Enfiled, USA)
   • dr Andrzej Pawluczuk
   • dr Zdzisław Rapacki
   • dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska
   • dr Konrad Prandecki 

Comments are closed.