Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula (Vistula University Working Papers)

Info

ISSN 2353-2688

Czasopismo istnieje od 1997 roku.

Zawarte w nim artykuły dotyczą  dziedzin i dyscyplin naukowych będących przedmiotem nauczania w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, tj. ekonomii, zarządzania, informatyki, stosunków międzynarodowych, socjologii, finansów i rachunkowości, bankowości, turystyki i rekreacji, integracji europejskiej oraz filologii.

Każdego roku publikowane jest od 2 do 6 numerów tego periodyku, który staraniem kadry naukowej uczelni od 2009 roku rozwinął się w kilka serii: Ekonomia, Stosunki międzynarodowe, Informatyka,  Turystyka biznesowa, Turystyka i rekreacja, Filologia.

Zeszyty dostępne są w bibliotekach oraz ośrodkach akademickich na terenie całego kraju.

Czasopismo punktowane. Według punktacji MNiSW (komunikat z dn. 09.12.2016),  za publikacje w periodyku w latach 2017 i 2018 przyznaje się 8 punktów (lista B), w latach 2019 i 2020 - 5 pkt (czasopismo spoza listy). 

Czasopismo indeksowane w bazach:

Czasopismo recenzowane. 

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną. 

 Wydawca 

Akademia Finansów i Biznesu Vistula
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel.: 22 457 23 70 (Rektorat); 22 457 23 89 (Wydawnictwo)

http://www.i.vistula.edu.pl/pubs 

Redakcja

Akademia Finansów i Biznesu Vistula
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel.: 22 457 23 89

Sekretarz Redakcji: Rafał Klonowski
tel.: 22 457 23 89

e-mail: r.klonowski@vistula.edu.pl

 

 

 

 

Comments are closed.