Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula (Vistula University Working Papers)

Kolegium Redakcyjne

 • Zbignie Olesiński (redaktor naczelny) 
 • Grażyna Bartkowiak (redaktor tematyczny)
 • Mirosław Bojańczyk (redaktor tematyczny)
 • Piotr Dominik (redaktor tematyczny)
 • Elżbieta Jędrych (redaktor tematyczny)
 • Stanisław Kasperec (redaktor językowy, tłumacz)
 • Małgorzata Koszla-Szymańska (redaktor tematyczny)
 • Aneta Majchrzak-Jaszczuk (redaktor statystyczny)
 • Rafał Klonowski (sekretarz redakcji, redaktor językowy)
 • Agnieszka Starzyk (redaktor tematyczny)
 • Małgorzata Wieteska (z-ca redaktora naczelnego, redaktor językowy)

Comments are closed.