Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula (Vistula University Working Papers)

Rada Programowa

   • prof. dr hab. Ludwik Czaja
   • prof. dr hab. Juliusz Kotyński
   • prof. Dragan Loncar (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
   • prof. dr hab. Longin Pastusiak
   • prof. dr hab. Andrzej Weseliński
   • dr hab. Leszek Butowski
   • dr hab. Andrzej Dorosz
   • dr hab. Jan Fazlagić
   • dr hab. inż. Teresa Kupczyk
   • dr hab. Ryszard Michalski
   • dr hab. Krzysztof Rybiński
   • dr Krzysztof Celuch
   • dr Włodzimierz Cimoszewicz
   • dr Roman Dorczak
   • dr Maria Gasińska
   • dr Krzysztof Kandefer
   • dr inż. Barbara Karlikowska
   • dr Marek Kulczycki 
   • Raymond Ogums PhD (Investment Operations, Enfiled, USA)
   • dr Andrzej Pawluczuk
   • dr Zdzisław Rapacki
   • dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska
   • dr Konrad Prandecki 
   • mgr inż. Roman Lipiński

Comments are closed.