Społeczeństwo i Polityka

Info

"Społeczeństwo i Polityka”. Pismo edukacyjne

ISSN 1733-8050

Jest czasopismem naukowym powstałym w 2004 r. z inicjatywy pracowników Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Od 1 października 2019 r. w związku z włączeniem Akademii w skład Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie jego wydawcą jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula, filia w Pułtusku.

Celem wydawnictwa jest upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego oraz pełnienie roli forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk społecznych, wiodąca dyscyplina: nauki o polityce i administracji.

„Społeczeństwo i Polityka” jest czasopismem otwartym, co oznacza, że mogą w nim publikować zarówno pracownicy naukowi i doktoranci Akademii Finansów i Biznesu Vistula, jak również autorzy reprezentujący inne ośrodki naukowe.

Według punktacji MNiSW za publikacje w periodyku w latach 2019 i 2020, zgodnie z Programem "Wsparcie czasopism", przyznaje się 20 punktów.

Czasopismo indeksowane w bazach:

  • CEEOL;
  • EJSH;
  • EBSCO.

Artykuły zamieszczane w czasopiśmie są także udostępniane za pośrednictwem amerykańskiego portalu naukowego Academia.edu.

Czasopismo jest dostępne w formie drukowanej i elektronicznej, przy czym wersja papierowa jest wersją pierwotną.

Czasopismo realizuje zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Comittee on Public Ethics – COPE).

 

Wydawca:

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel.: 22 457 23 70 (Rektorat); 22 457 23 89 (Wydawnictwo)

http://www.i.vistula.edu.pl/pubs

 

 

Kontakt e-mail z Redakcją

dr Justyna Olędzka

j.oledzka@vistula.edu.pl

Comments are closed.