Społeczeństwo i Polityka

Kolegium Redakcyjne

Redakcja naukowa

dr hab. Aldona Piwko – redaktor naczelny

dr hab. Wojciech Kostecki - koordynator ds. badań

dr Grażyna Gadomska – członek redakcji

dr hab. Zbigniew Romek – członek redakcji 

dr inż. ELżbieta Kopciuszewska -  redaktor statystyczny


Redakcja techniczna

Rafał Klonowski – redaktor techniczny

 

Redakcja językowa

mgr Jakub Nowak (j. polski)

mgr Dariusz Sielski (j. angielski)

Comments are closed.