Społeczeństwo i Polityka

Kolegium Redakcyjne

Redakcja naukowa

dr Justyna Olędzka – redaktor naczelny

............................... – zastępca redaktora naczelnego

dr Grażyna Gadomska – członek redakcji

dr hab. Zbigniew Romek – członek redakcji 

Rafał Klonowski – redaktor techniczny

 

Redakcja językowa

mgr Jakub Nowak (j. polski)

mgr Dariusz Sielski (j. angielski)

Comments are closed.