Społeczeństwo i Polityka

Rada Programowa

Przewodniczący:

 • dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)

Wiceprzewodniczący:

 • dr. hab. inż. Piotr Borowski, prof. AFiBV (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)

Członkowie:

 • dr hab. Nadiya Armasz (Centrum Ekspertyz i Badań Sądowych w Kijowie) 

 • prof. dr Stanislav Buka (Bałtycka Akademia Międzynarodowa w Rydze)

 • dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 

 • dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

 • prof. dr Jost Halfman (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie)

 • Dr. Abduvali Ismailov (National Center for International Studies on the Assessment of Quality of Education, Republic of Uzbekistan)

 • prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Uniwersytet Wrocławski) 

 • dr hab. Zbigniew Leszczyński (badacz niezależny) 

 • prof. dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski (Politechnika Białostocka) 

 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz (Uniwersytet Leona Koźmińskiego w Warszawie)

 • dr hab. Marek Rewizorski (Uniwersytet Gdański)

 • dr hab. Tomasz Słomka (Uniwersytet Warszawski) 

 • Axel Schmidt-Gödelitz (ost-west-forum Gut Gödelitz e. V.)

 • Dr. Sevak Torgomyan (National Academy of Sciences of the Republic of Armenia)

Comments are closed.