Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula (Vistula Scientific Quarterly)

Info

ISSN 2084-4689

Czasopismo ukazuje się regularnie od 2004 roku (do 2012 pod nazwą „Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny”). Zawarte w nim artykuły dotyczą  dziedzin i dyscyplin naukowych będących przedmiotem nauczania w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, tj. ekonomii, zarządzania, informatyki, stosunków międzynarodowych, socjologii, finansów i rachunkowości, bankowości.

W kolejnych numerach tematycznych podejmowane są zagadnienia dotyczące tak istotnych i bieżących kwestii, jak: zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo energetyczne, synergia i talenty w organizacji, problematyka związana z Unią Europejską.

Autorami artykułów są przedstawiciele licznych instytucji naukowych, ośrodków akademickich i liczących się instytucji oraz organizacji.

Kwartalnik dostępny jest w bibliotekach oraz ośrodkach akademickich na terenie całego kraju.

Czasopismo punktowane. Według punktacji MNiSW (komunikat z dn. 09.12.2016),  za publikacje w periodyku w latach 2017 i 2018 przyznaje się 9 punktów (lista B), w latach 2019 i 2020 - 5 pkt (czasopismo spoza listy). 

Czasopismo indeksowane w bazach:

 Czasopismo recenzowane. 

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną. 

 Wydawca 

Akademia Finansów i Biznesu Vistula
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel.: 22 457 23 70 (Rektorat); 22 457 23 89 (Wydawnictwo)

http://www.i.vistula.edu.pl/pubs

 Redakcja

Akademia Finansów i Biznesu Vistula
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel.: 22 457 23 89

Sekretarz Redakcji: Rafał Klonowski
tel.: 22 457 23 89

e-mail: r.klonowski@vistula.edu.pl

Comments are closed.