Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula (Vistula Scientific Quarterly)

Rada Programowa

  • prof. dr hab. Ludwik Czaja
  • prof. dr hab. Juliusz Kotyński
  • prof. Dragan Loncar (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
  • prof. dr hab. Longin Pastusiak
  • dr hab. Grażyna Bartkowiak
  • dr hab. Leszek Butowski
  • dr hab. Andrzej Dorosz
  • dr hab. Jan Fazlagić
  • dr hab. inż. Teresa Kupczyk
  • dr hab. Ryszard Michalski
  • dr hab. Krzysztof Rybiński
  • dr Krzysztof Celuch
  • dr Włodzimierz Cimoszewicz
  • dr Roman Dorczak
  • dr Maria Gasińska
  • dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska
  • dr Krzysztof Kandefer
  • dr inż. Barbara Karlikowska
  • dr Marek Kulczycki 
  • Raymond Ogums PhD (Investment Operations, Enfiled, USA)
  • dr Andrzej Pawluczuk
  • dr Konrad Prandecki
  • dr Zdzisław Rapacki

Comments are closed.