Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula (Vistula Scientific Quarterly)

Kolegium Redakcyjne

  • Juliusz Kotyński (redaktor naczelny)
  • Łukasz Batory (redaktor tematyczny)
  • Mirosław Bojańczyk (redaktor tematyczny)
  • Stanisław Kasperec (redaktor językowy, tłumacz)
  • Rafał Klonowski (sekretarz redakcji, redaktor językowy)
  • Agnieszka Krugiełka (redaktor tematyczny)
  • Aneta Majchrzak-Jaszczuk (redaktor statystyczny)
  • Dorota Nowak (redaktor tematyczny)
  • Agnieszka Starzyk (redaktor tematyczny)
  • Małgorzata Wieteska (z-ca redaktora naczelnego, redaktor językowy)

Comments are closed.